home     miejsce     atrakcje     program     zgłoszenia     organizator    sponsorzy


I Ogólnopolska Konferencja Matek Lekarek & Zjazd Matek Lekarek

KOMUNIKAT DLA SPONSORÓW

W realizację konferencji, inaugurującej planowany cykl spotkań naukowych środowiska polskich Matek Lekarek, wkładamy własne siły i środki. 

Zapraszamy także do wpółpracy firmy i organizacje zainteresowane włączeniem się w tę niecodzienną inicjatywę. Obecność dużej liczby uczestników*  z całej Polski stwarza doskonałą okazję do promocji Państwa działalności. 

Kontakt dla sponsorów: 
Marta Szadurska-Noga: 781-880-105 ; szadurskamarta@gmail.com
Magdalena Flaga-Łuczkiewicz: 504-033-724; magdalena@drflaga-luczkiewicz.pl

*140 osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271)


   © 2018 by Matki Lekarki